INFORMACJA O ZASADACH PRZYJMOWANIA PETENTÓW W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE

 

1. W związku z trwaniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 19 października 2020 roku do odwołania zmienia się organizację pracy Urzędu Miasta w Tuszynie.

2. Od dnia 19 października 2020 roku w Urzędzie Miasta w Tuszynie będą czynne tylko wejścia – od ul. Piotrkowskiej (wejście główne).

3. Do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta.

4. Należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczek lub innych środków ochronnych.

5. Mając na uwadze zagrożenie powodowane rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA/ COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziałów Starostwa Powiatowego, w Urzędzie Miasta w Tuszynie petenci są wpuszczani pojedynczo przy wejściu głównym od ulicy Piotrkowskiej, gdzie wyznaczeni pracownicy odbierają dokumenty od petentów lub wydają przepustki dla petentów.

6. Dokumenty składane osobiście będą przyjmowane poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w holu budynku A Urzędu.

7. W przypadku konieczności wejścia interesanta do dalszych części budynków Urzędu pracownicy Urzędu proszą o dezynfekcję rąk petenta i ewentualnie zezwalają na wejście na teren Urzędu wydając stosowną przepustkę.

8. W celu przyspieszenia załatwienia sprawy zachęcam do wcześniejszego skontaktowania się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym i umówienia wizyty.

9. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca się:
1) korzystanie z platformy ePUAP ( /UGTuszyn/skrytka );
2) korzystanie z adresu e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl;
3) korzystanie z drogi korespondencyjnej;
4) kontakt telefoniczny.

Telefony bezpośrednie do referatów:
1) Urząd Stanu Cywilnego 42 614 34 26 w. 23;
2) Ewidencja Ludności 42 232 13 81 w. 35;
3) Referat Podatków i Egzekucji 42 232 13 80 w. 25, 26, 27, 40;
4) Referat Techniczno – Inwestycyjny 42 232 13 82 w. 42, 43;
5) Referat Finansowo-Budżetowy 42 232 13 80 w. 45, 46;
6) Referat Dróg i Zieleni 42 232 13 83 w. 51, 52;
7) Referat Ogólnoorganizacyjny 42 614 34 47 w. 21, 31;
8) Sekretariat 42 614 30 69 w. 38 / 42 614 33 25.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJMOWANIA PETENTÓW W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast