DOFINANSOWANIE DLA GMINY TUSZYN Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 2 września br. zawarto umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim, Panem Tobiaszem Bocheńskim a Gminą Tuszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tuszyna, Pana Witolda Małeckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tuszyn, Pani Małgorzaty Ożarek. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania z funduszu dróg samorządowych zadania gminnego pn.: „Remont drogi nr 106877 E, ul. Źródlana w Tuszynie”. Wojewoda na realizację zadania przekazuje dofinansowanie  dla Gminy Tuszyn w wysokości 240.445,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 480.891, 00 zł.

DOFINANSOWANIE DLA GMINY TUSZYN Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast