Gmina Tuszyn otrzyma 429.900 zł dofinansowania z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Modlica od węzła do granicy gminy ( I etap o długości 0,868 km). Stosowną umowę podpisali w dniu dzisiejszym ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego: Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Wojciech Frątczak – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska a ze strony Gminy Tuszyn: Witold Małecki – Burmistrz Miasta Tuszyna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Ożarek. Środki pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31 października 2020 r.

429 tys.dofinansowania dla Gminy Tuszyn
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast