Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym zdobyli I miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”. W konkursie udział wzięła szkolna drużyna ekologiczna  Ekoiskierki , w skład której weszło 8 uczniów z klasy VI (4 dziewczynki i 4 chłopców) pod opieką pani Małgorzaty Tomaszewskiej. Zespół zwyciężył  w rywalizacji  z innymi szkołami na terenie  Polski  w III Lidze Elektrorecyklingu  i wygrał  ilością 3 801 914 punktów. Konkurs  objęty był   patronatami Kuratoriów Oświaty w: Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, zaś organizatorem była Fundacja Chlorofil. Celem konkursu było kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczniowie, oprócz wygrania Ligi  Elektrorecyklingu,  mięli za zadanie wykonać model przedmiotu z materiałów recyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp..  a następnie zaprezentować   instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych. Pracę zespołu należało udokumentować podczas powstawania modelu za pomocą zdjęć i  filmu. Najwięcej wysiłku i pomysłowości w pracę zespołu włożyli: Jan Bajdor, który jest twórcą wspaniałego Pendolino Dla Maksa oraz  Bartłomiej Cieplucha, który zdobył największą ilość punktów w grze III Liga Elektrorecyklingu. Zespół Ekoiskierki w nagrodę za osiągnięcie w konkursie najlepszego wyniku w Polsce, wyjedzie na jednodniową wycieczkę do Centrum Edukacji Leśnej i Geoparku w Kielcach.

Zwycięzcom gratulujemy. W linku poniżej prezentujemy cudowne, zwycięskie Pendolino.

SUKCESY EKOLOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM.
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast