Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID -19. O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Treść ogłoszenia 

Ogloszenie o naborze dla organizacji pozarzadowych

Załączniki i Uzasadnienie

Zalaczniki i uzasadnienie
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast