Gmina Tuszyn otrzymała wsparcie finansowe na budowę ponad 3-kilometrowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu dostęp do kanalizacji uzyska kilkuset mieszkańców. Umowę we czwartek (13 lutego) podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wicemarszałkowie – Zbigniew Ziemba i Piotr Adamczyk oraz Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki. Całkowita wartość projektu zatytułowanego „Kanalizacja ściekowa w Tuszynie – poprawą stanu środowiska w gminie” wynosi prawie 4,3 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2,4 mln zł. Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie pozytywnie wpłynie na ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami. Inwestycja ma zostać zakończona we wrześniu 2020 r.

Ponad 2,4 mln dofinansowania dla Tuszyna
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast