Szanowni Państwo,

Urząd Miasta w Tuszynie realizuje aktualnie inwestycję polegającą na remoncie ulicy Tysiąclecia w Tuszynie (Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie), współfinansowaną z budżetu państwa w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie Gminy Tuszyn zabezpieczono środki finansowe na w/w inwestycję w kwocie 310.000,00 zł. Wysokość zewnętrznego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych – wynosi 50%. Zakres remontu drogi obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, frezowanie wraz z profilowaniem nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, regulację wysokościową zjazdów i przejść dla pieszych wraz z krawężnikami, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej, regulację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie dwóch podwyższonych przejść dla pieszych z kostki brukowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 26.01.2020 r. Za utrudnienia w trakcie trwania remontu przepraszamy!

Remont ul. Tysiąclecia w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast