Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 r. w praktyce zaczęły obowiązywać zapisy znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki (segregacji) odpadów. W związku z faktem, iż blisko 60 % mieszkańców Gminy Tuszyn dotychczas nieprawidłowo segregowało odpady (mimo, iż w złożonych deklaracjach segregację deklarowało 98 % mieszkańców), o czym informowaliśmy na naszej oficjalnej stronie internetowej, Urząd Miasta w Tuszynie prowadzi aktualnie akcję polegającą na sprawdzeniu i poinformowaniu mieszkańców czy prawidłowo segregują odpady. Akcja ma na celu uchronić mieszkańców przed ewentualną podwyższoną opłatą za odbiór odpadów, którą zgodnie ze znowelizowaną ustawą należy naliczyć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji. Pamiętajmy, że poprzez przemyślane zakupy, prawidłową segregację i kompostowanie odpadów możemy realnie wpłynąć na ich ilość i wysokość opłaty za odbiór.

SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE TUSZYN
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast