Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2020 r. w praktyce zaczną obowiązywać w Gminie Tuszyn zapisy znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki (segregacji) odpadów w podziale na pięć frakcji. W przypadku stwierdzenia, iż właściciele nieruchomości nie prowadzą prawidłowej segregacji odpadów koniecznym będzie zastosowanie podwyższonej opłaty za ich odbiór. Zmianie ulegnie również sposób rozliczenia Gminy z Firmą odbierającą odpady komunalne tj. z ustalonej stawki ryczałtowej – na system, w którym podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowić będzie stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Biorąc powyższe pod uwagę bardzo ważne jest, abyśmy segregację prowadzili w sposób dokładny i prawidłowy. Niestety od 2014 roku obserwujemy ciągły wzrost ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców Gminy Tuszyn. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty jakie ponosimy w związku z ich zagospodarowaniem. Pamiętajmy, że poprzez przemyślane zakupy, prawidłową segregację i kompostowanie odpadów możemy realnie wpłynąć na ich ilość i wysokość opłaty za odbiór.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast