Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Tuszyn,

W związku z kontrolami domowych kotłowni i pieców oraz jakości spalanych w nich paliw przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z dnia 24.05.2018) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 z dnia 24.05.2018) art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny” ( mandat do 500 zł, grzywna do 5000 zł)

Straż Miejska w Tuszynie posiada certyfikat do pobierania próbek odpadów paleniskowych wydany przez Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze. W przypadku podejrzenia spalania w piecu niedozwolonych substancji strażnicy pobiorą próbkę popiołu do badania laboratoryjnego co ponad wszelką wątpliwość wykaże co spalano w danym piecu. Pozwoli to na bardziej skuteczną walkę ze sprawcami wykroczeń, którzy zanieczyszczają powietrze, spalając w przydomowych piecach produkty zabronione np. : gumy, folie, plastiki, elementy mebli czy drewno pokryte farbami olejnymi oraz zawierające substancje niebezpieczne. Palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie od tego, czy pali się je na swoim własnym podwórku, w prywatnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności.

Burmistrz miasta zgodnie z art 379 ustawy o ochronie środowiska upoważnia funkcjonariuszy straży gminnych do kontroli. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz od 6 do 22 – na pozostały teren w celu przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

Straż Miejska w Tuszynie kontroluje przydomowe kotłownie!
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast