NIE PAL ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH i OGNISKACH 

TRUJESZ SIEBIE i SWOICH NAJBLIŻSZYCH

Często stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. W emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Proceder ten jest zabroniony! Wszelkie naruszenia prosimy zgłaszać do Urzędu Miasta Tuszyna ( telefony kontaktowe do Straży Miejskiej 603183400 lub 42 614 32 36), Inspektoratu Ochrony Środowiska lub na Policję. Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z danych opracowanych w 2015r. przez Katedrę Kardiologii Centrum Medycznego na Uniwersytecie w Moguncji (Niemcy) opublikowanych w „European Heart Journal”, zanieczyszczenia powietrza przyczyniły się do 790 tys. zgonów w całej Europie, z czego 58 tys. w Polsce. Oddziaływanie zanieczyszczeń u ludzi powoduje trudności w oddychaniu (są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc), a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Czy warto narażać nas wszystkich a zwłaszcza nasze dzieci na ryzyko zachorowania  na ciężkie – śmiertelne choroby – oszczędzając kilkanaście złotych.  A przecież pomyślmy – ile  kosztują leki, dojazdy do lekarzy, czekanie na  wizytę u lekarza. A stres, zmartwienie, niepokój czy obawa  o skuteczne wyleczenie! Zminimalizujmy więc ryzyko zachorowania naszych najbliższych i nie powodujmy niepotrzebnego  zatruwania powietrza, gleby czy wody.  Natura zemści się na nas wcześniej czy później. A wtedy będzie za późno na refleksje. Pomyślmy więc  już dzisiaj. Zmieńmy swoje nawyki i nawyki najbliższych. Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalarniach odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 – pozostawmy więc spalanie odpadów  jednostkom do tego przystosowanym.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach oraz kodeksem wykroczeń zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. 

Nie pal śmieci!
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast