OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W TUSZYNIE

Uchwałą Nr VII/111/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. Gmina Tuszyn otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie ul. Poniatowskiego 11”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 50 000 zł, z której 70% stanowi dotacja celowa w wysokości 35 000 zł. Otwarta Strefa Aktywności dofinansowana w ramach Programu to zrealizowane zadanie inwestycyjne, które obejmuje trzy strefy:

– stację street workout z nawierzchnią bezpieczną (żwirową) o powierzchni 28m2, składającą się z sześciu stanowisk (2 stanowiska z kółkami gimnastycznymi, drabinka pozioma, drabinka pionowa, 2 drążki do podciągania);

– siłownię plenerową, składającą się z sześciu urządzeń (prasa nożna + motyl, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, surfer + twister, wioślarz, orbitrek, rowerek);

– strefę relaksu (4 ławki z oparciem, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy z czterema siedziskami, grę w kółko i krzyżyk).

Przedmiotowe zadanie, po wprowadzeniu Regulaminu korzystania ze strefy uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie, uroczyście otwarto w dniu 29 października br. Podczas uroczystości w obecności Burmistrza Miasta Tuszyna zaproszeni goście mogli oficjalnie skorzystać z urządzeń wchodzących w skład strefy aktywności. Inwestycja w postaci budowy małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stworzyła przestrzeń aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Ogólnodostępna i bezpłatna strefa stała się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, która w znaczący sposób podniosła estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców. Serdecznie zapraszamy!

 

Otwarta Strefa Aktywności w Tuszynie już działa!
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast