Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuszyn

Podczas prac zespołu EKO GRUPA, który powstał przy Radzie Miejskiej w Tuszynie podjęto decyzje aby na bieżąco informować mieszkańców gminy o ilości produkowanych odpadów oraz o tym czy odpady są prawidłowo segregowane przez mieszkańców. Te dwa czynniki, na które mamy bezpośredni wpływ – zmniejszenie ilości odpadów oraz lepsza segregacja – mogą zatrzymać dalszy wzrost cen za odbiór odpadów. Ważnym czynnikiem mającym także wpływ na poprawę sytuacji byłoby tworzenie przydomowych kompostowników, co pozwoliłoby znacząco zmniejszyć ilość odpadów biodegradowalnych, które zgodnie z przepisami firma realizująca usługę odbioru odpadów jest zobowiązana wywieźć do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w przypadku Gminy Tuszyn RIPOK – oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od Tuszyna)

Niestety ilość wytwarzanych odpadów w naszej gminie cały czas rośnie, co oznacza większe opłaty za odbiór odpadów w kolejnych latach. Dla przykładu w okresie pierwszych 5 miesięcy br. wyprodukowaliśmy 1523 tony (tj. o 343 tony więcej niż w analogicznym okresie roku 2018), w tym 880 ton odpadów niesegregowanych. Mimo, że w złożonych deklaracjach ponad 97% mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów to jednak ich świadomość dotycząca prawidłowej segregacji odpadów jest nadal niska. Należy przy tym pamiętać, iż tzw. opłata marszałkowska (opłata za umieszczenie odpadów na składowisku) wzrasta z roku na rok. Za odpady niesegregowane oraz biodegradowalne w roku 2018 opłata ta wynosiła 140 zł za każdą tonę odpadów, obecnie wynosi 170 zł, a w 2020 r. opłata ta wynosić będzie 270 zł za każdą tonę odpadów.

RDiZ UM w Tuszynie

Ważne informacje dotyczące odpadów komunalnych
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast