Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie zaprasza wszystkich mieszkańców na „Przegląd Sikawek Konnych”, który odbędzie się 14 lipca o godzinie 14:00 na placu obok boiska Orlik przy ul. Wysokiej. Na to wydarzenie zobowiązali się przyjechać Strażacy m. in. ze Skradlovic Czechy), Zębu koło Zakopanego (Powiat Tatrzański), Przygłowa oraz Szynczyc (Powiat Piotrkowski), Miłochniewic (Powiat Skierniewicki), Sworawy (Powiat Poddębicki), PSP w Koluszkach, OSP Tuszyn i Kruszów. Uroczyste otwarcie imprezy rozpocznie się o 14:00.
W programie zawodów znajduje się prezentacja sikawek konnych oraz pokazy ułanów z wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala. Zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami, występy muzyczne i artystyczne. Dla przybyłych gości przygotowany będzie piknik. Zakończenie uroczystości przewidywane jest około godziny 22:00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.




”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn . Przegląd sikawek konnych w Tuszynie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego: Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru

Grantodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
www.buduj.eu

Przegląd Sikawek Konnych w Tuszynie
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie