OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 320/19 z dnia 13 marca 2019 roku ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków: 13.03.2019 – 15.04.2019

Budżet: 5 000 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku : https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Informacje o dotacjach na zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast