Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” – dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 29 marca 2019 r. w godz 11.00-13.00 – Urząd Gminy w Moszczenicy, ul.Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Program szkolenia:

1.Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:.

2.Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast