UWAGA DOT. KOMUNIKATU Z DNIA 06.03.2019 – ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE NATYCHMIAST PO OTRZYMANIU DECYZJI PODJĄŁ NIEZBĘDNE DZIAŁANIA NAPRAWCZE O CZYM POINFORMOWANO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO. AKTUALNIE WODA PODAWANA JEST Z UJĘCIA W GÓRKACH DUŻYCH.

WYNIKI BADAŃ Z PRÓBEK POBRANYCH W DNIU 08.03.2019 WYKAZAŁY, IŻ BAKTERII Z GRUPY COLI ORAZ E. COLI W WODZIE PODAWANEJ Z UJĘCIA NA UL. 3-GO MAJA W TUSZYNIE NIE MA.

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja 46 ( Tuszyn Las). Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu! Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

komunikat
Ważny komunikat dotyczący jakości wody w Tuszynie Lesie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast