Od stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym są realizowane dwa projekty w ramach programu eTwinning: “Schülerprojekt Baden-Württemberg Woiwodschaft Lodzkie” i  “@BEZPIECZNI W SIECI”. W projekty zaangażowani są uczniowie klasy 8 oraz 5 i 6. Celami projektu są:

  • budowanie „mostów” kulturowych pomiędzy społecznościami wykazującymi znaczące różnice;
  • stworzenie zestawu wartości ważnych dla młodego Europejczyka;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • doskonalenie umiejętności językowych uczniów;
  • doskonalenie umiejętności pracy grupowej i współpracy z innymi;
  • nabywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w sieci i radzenia sobie z nimi.

Pierwszy z projektów jest projektem polsko – niemieckim. Dotyczy współpracy pomiędzy szkołami województwa łódzkiego a Landem Badenia- Wirtembergia. Projekt jest wirtualną wymianą uczniów i nauczycieli na platformie eTwinning, którzy zainteresowani są obydwoma regionami, ich ludźmi i licznymi historycznymi związkami. Projekt jest realizowany w języku niemieckim.

Drugi z projektów jest projektem krajowym. Do współpracy zaprosiliśmy partnerów ze szkoły w Małkini Górnej, Dobromierzu i Niechcic.

Współpraca między szkołami będzie dotyczyła bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie wykonają prezentacje, plakaty, quizy oraz filmiki mające na celu pokazanie jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w sieci. Rezultatem projektu ma być powstanie filmu profilaktycznego, w który zaangażują się szkoły uczestniczące w projekcie.

Co to jest eTwinning? eTwinning jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół. Jest to program którego celem jest zachęcenie nauczycieli, oraz uczniów z krajów Unii Europejskiej do podjęcia wspólnych działań edukacyjnych za pośrednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych dostępnych w szkołach lub w domach uczestników.

Informacja na temat projektów eTwinning realizowanych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie