Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszynie, działające jako spółka z o.o. istnieje już ponad 4 lata. Zakres robót wykonywanych przez pracowników M.P.G.K jest bardzo szeroki. Spółka zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg w naszej gminie, wykonuje prace porządkowe na terenie Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, roboty budowlane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, wykonuje usługi sprzętowo – transportowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek oświatowych, prowadzi usługi asenizacyjne dla ZGM w Tuszynie, obsługuje punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Prace M.P.G.K. często związane są także z poprawą bezpieczeństwa na drogach Gminy Tuszyn. Są to zlecane przez gminę a wykonywane przez spółkę: remonty dróg, zarówno tych z nawierzchnią asfaltową i dróg gruntowych, wykonywanie oznakowania poziomego na drogach jak również montaż znaków pionowych, przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych czy koszenie poboczy i czyszczenie rowów. Wymieniony zakres prac poprawia znacząco jakość i bezpieczeństwo na drogach w naszej gminie. Nie można także zapominać o tym, iż spółka cały czas się rozwija. Obroty spółki wzrastają systematycznie, dzięki czemu wzrasta także zatrudnienie. Pracownicy spółki to głównie mieszkańcy Gminy Tuszyn. M.P.G.K. zakupuje nowy sprzęt i tym samym poszerza zakres swoich możliwości i prac wykonywanych dla Gminy Tuszyn, w tym tak bardzo potrzebnych związanych z utrzymaniem czystości. Z uzyskanych zysków zakupiono m.in.: walec wibracyjny pomocny przy utwardzaniu nawierzchni gruntowych, malowarkę do malowania oznakowania poziomego, termos do asfaltu – dzięki któremu pracownicy mogą sami wykonywać prace naprawcze na drogach czy wiele akcesoriów do utrzymywania czystości w gminie. Zakupiono także piaskarkę przydatną w okresie zimowym. Rozwija się baza spółki głównie dzięki przeprowadzonym we własnym zakresie remontom pomieszczeń, garaży czy utwardzeniu placu, należącego do Gminy Tuszyn. Wszystkie wymienione działania tylko potwierdzają fakt, iż utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tuszynie Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/404/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, którego właścicielem jest Gmina Tuszyn posiadająca 100% udziałów – było dobrą decyzją, podjętą przez samorząd Tuszyna.

Walec do utwardzania nawierzchni gruntowych zakupiony wiosną br.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszynie działa już ponad 4 lata.
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie