Po raz 18. zaśpiewają i zagrają w Tuszynie

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie zaprasza na XVIII Spotkania Dzieci i Młodzieży Muzykującej Miasta i Gminy Tuszyn – „Plejada 2018”. Najważniejsze cele tej imprezy to: popularyzacja muzyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie talentów oraz możliwość konfrontacji umiejętności, doświadczeń i pomysłów na scenie. Plejada to prawdziwe spotkanie młodych artystów na scenie, na której nie rywalizują ze sobą o miejsca ale prezentują się jak najlepiej potrafią przed żywą publicznością. W imprezie mogą wziąć udział wszystkie osoby i zespoły, potrafiące śpiewać lub grać na instrumentach. Konkurs muzyczno – wokalny przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Organizator nie przewiduje podziału na grupy wiekowe. Jury wyróżni najlepszych artystów i przyzna im równorzędne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe upominki i dyplomy. Impreza odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie ale już teraz można rozpocząć przygotowania i zgłosić swoje uczestnictwo do Organizatora. Regulamin wydarzenia i wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie www.moktuszyn.pl, „Plejade 2018” honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki. Koordynatorem imprezy jest Bogdan Lesiak. Serdecznie zapraszamy!

PLEJADA 2018