Dobiegają końca kolejne inwestycje w Tuszynie

W tym miesiącu dobiegnie końca budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim . Ostatni etap prac polega na utwardzeniu nawierzchni drogowej tłuczniem. Przypomnijmy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Panią Joanną Skrzydlewską – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn, w imieniu której umowę podpisali: Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Witold Małecki oraz Skarbnik Miasta Tuszyna Pani Małgorzata Ożarek – Gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 483 570,00 zł. na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc dla Gminy Tuszyn będzie przekazana w dwóch transzach:
– pierwsza transza w wysokości 599 348,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim – I ETAP,
– druga transza w wysokości 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach – II ETAP.
Całkowity koszt zadania to 3 225 545,93 zł brutto
W tym:
I Etap – 1 516 299,96 zł brutto
II Etap – 1 709 245,97 zł brutto

Dobiegają końca kolejne inwestycje w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast