Kiedy:
4 Grudzień 2018@14:00 – 17:00
2018-12-04T14:00:00+01:00
2018-12-04T17:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Andrzej Małecki
0-42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie zapraszam  na  II sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 04 grudnia 2018 r.  (wtorek) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
3. Informacja o działalności  Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w okresie  między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn           w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy Tuszyn na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  rocznego  programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści nieodpłatnego prawa użytkowania  ustanowionego  na  rzecz  Miejskiego  Ośrodka  Kultury w  Tuszynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuszyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn (projekt studium dostępny w biurze Rady).
13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tuszyna.
14. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
15. Sprawy różne, wolne  wnioski.
16. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

II Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast