Dzieje ochotniczego ruchu strażackiego w Tuszynie sięgają roku 1884 kiedy to po raz pierwszy spontanicznie utworzono Ochotniczą Straż Pożarną. Organizacja utworzona do walki z licznymi pożarami czyniącymi ogromne straty w drewnianej zabudowie ówczesnej osady nie przetrwała jednak długo bowiem jeszcze tego samego 1884 roku jednostkę zlikwidowano nakazem naczelnika powiatu łódzkiego. Ponowna próba powołania do życia straży pożarnej w Tuszynie podjęta 18 lat później zakończyła się jednak powodzeniem i w roku 1902 stu druhów zaczęło swą służbę dla społeczności lokalnej mając do dyspozycji sprzęt w postaci beczkowozu, ręcznej sikawki oraz drabiny. Ofiarna służba druhów ochotników gotowych do niesienia pomocy w chwilach zagrożenia oraz trud jaki wkładają w rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Tuszyn trwa po dziś dzień.

Obecnie w Gminie Tuszyn funkcjonuje 12 prężnie działających jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Głuchów, OSP Górki Duże, OSP Jutroszew, OSP Kruszów, OSP Mąkoszyn, OSP Modlica, OSP Syski, OSP Szczukwin, OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las, OSP Wodzinek, OSP Wola Kazubowa.

Szczególne wyzwania stoją przed jednostkami funkcjonującymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) stanowiącym integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Sprawne i niezawodne działanie tych jednostek stanowiących ważny element systemu KSRG ma niewątpliwie kluczowe znaczenie dla minimalizacji skutków zaistniałych pożarów i zdarzeń miejscowych ze względu na szybkość dotarcia do miejsca zdarzenia. Spośród jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona: OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las, OSP Szczukwin, OSP Wodzinek.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie posiada remizę z dziesięcioma miejscami garażowymi oraz 6 wozów bojowych: GBARt 2,5/15 Star, GBA 2,5/12 Star 244, GCBA 6/32 Jelcz, podnośnik SH 18 Star, GLM 8/8 Lublin, SLRt Peugeot Boxer. W strażnicy stacjonuje również karetka Zespołu Ratownictwa Medycznego. OSP Tuszyn liczy 82 czynnych strażaków i 92 wspierających. Przy OSP działają następujące drużyny reprezentujące naszą straż w zawodach:

– młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt oraz chłopców, która dwukrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski rozgrywanych według regulaminu CTIF,

– drużyna męska i kobieca, która w roku 2010 zdobyła 1 miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Zgierzu i w 2011 roku brała udział w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Koninie,

– oraz drużyna historyczna startująca w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sikawek konnych wspólnie z drużyną z OSP Kruszów.

Ochotnicza Straż pożarna w Tuszynie rocznie obsługuje około 180 zdarzeń, z czego połowa to wyjazdy do wypadków i kolizji drogowych na drodze krajowej nr 1, pozostałe to pożary i inne miejscowe zagrożenia na terenie miasta i gminy Tuszyn.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie Lesie została powołana 15 lipca 1957 roku z oddziałem bojowym w liczbie 22 członków. W dniu 15 listopada 2010 roku jednostka OSP w Tuszynie Lesie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka liczy 92 członków zwyczajnych, 5 członków honorowych oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą skupiającą 12 dziewcząt i 6 chłopów. Jednostka posiada dwa średnie samochody pożarnicze tj. GBA-Rt 2,5/16 Star 244 P oraz GBA 2/16 Mercedes-Benz. Najnowszym nabytkiem OSP Tuszyn Las jest samochód lekki SLRT marki Renault Master zakupiony w 2012 roku. Druhowie OSP Tuszyn Las stoją przed nowymi wyzwaniami jakie niesie ze sobą działanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mianowicie planowane utworzenie grupy ratownictwa chemicznego oraz grupy poszukiwawczej co związane będzie z doposażeniem jednostki w specjalistyczny sprzęt oraz uzupełnieniem wyszkolenia.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzinku istniejąca od roku 1925 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 28.03.2001 roku. Jednostka skupia w swych szeregach 38 członków czynnych, 2 członków honorowych, oraz 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP Wodzinek wyposażona jest w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego oraz ma do dyspozycji dwa pojazdy w postaci GCBA 10/42 Tatra oraz GBA-Rt 2,5/16 Iveco Magirus.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Szczukwinie została założona w 1922 roku, a pierwszą strażnicę jednostki wzniesiono w roku 1958 przy współpracy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie w szeregach jednostki działa 56 członków zwyczajnych oraz 4 członków honorowych. Rok 2012 dla jednostki OSP Szczukwin to rok modernizacji strażnicy, budynek doczekał się wymiany pokrycia dachowego, remontu części garażowej przeznaczonej na szatnię oraz wymiany drzwi wejściowych.

Jednostka posiada do dyspozycji dwa pojazdy bojowe tj. GBA 2,5/16 Star 244 oraz GLM 8 Volkswagen Transporter T4.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie

Numer KRS: 0000241727
Siedziba/ adres: 95 – 080 Głuchów, ul. Długa 116

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Dużych

Numer KRS: 0000198899

Siedziba/ adres: 95 – 080 Górki Duże, ul. Jutroszewska 13

 

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Jutroszewie

Numer KRS: 0000260038

Siedziba/ adres: 95 – 080 Jutroszew 82

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszowie

Numer KRS: 0000236897

Siedziba/ adres: 95 – 080 Kruszów, ul. Trybunalska 19

Cele działalności:

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie

Numer KRS: 0000205830

Siedziba/ adres: 95 – 080 Mąkoszyn, ul. Wspólna 34

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Modlicy

Numer KRS: 0000194027

Siedziba/ adres: 95 – 080 Modlica 88

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Syskach

Numer KRS: 0000209178

Siedziba/ adres: 95 – 080 Syski, ul.Piotrkowska 1

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Szczukwinie

Numer KRS: 0000316992

Siedziba/ adres: 95 – 080 Szczukwin, ul. Gliniana 121

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzinku

Numer KRS: 0000107667

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wodzinek, ul. Srocka 15

Cele działalności:

 

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.

 


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kazubowej

Numer KRS: 0000214398

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wola Kazubowa, Górecka 82

Cele działalności:

 

– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

– branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

– rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

– uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

– wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ze statutu.