Informacja na stronę „Sport i rekreacja to super integracja” (2)

Informacja na stronę Razem można wiele (2)

Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.

LOGOTYP

Wykonano remont ulicy Patok w Żerominie, na którą zostały przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w wysokości 65 270,00 zł.

Całkowita wartość zamówienia – 455 487,69 zł brutto.

W tym:

 1. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego – 65 270,00 zł

 2. Środki własne – 393 217,69 zł


  Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  LOGOTYP

  Burmistrz Miasta Tuszyna 29 czerwca br. podpisał umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Tuszyn otrzymała 5 000, 00 zł na realizację projektu pn.: Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  W ramach dotacji zakupiono:

  • grill gazowy za kwotę 1 899,00 zł

  • namiot za kwotę 3 100,00 zł.

   Celem projektu jest wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast