OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2017


F u n d u s z  S o ł e c k i –  Sołectwo Szczukwin

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zakupów:

– taboretu gazowego za kwotę 1 283,23 zł brutto,

 • 29 sztuk stołów konferencyjnych za łączną kwotę 10 320,93 zł brutto,

 • 18 sztuk krzeseł za kwotę 810,00 zł brutto,

 • 4 okna i 1 drzwi za łączną kwotę 4 399,99 zł brutto.

 •  


Sołectwo Kruszów

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu traktora ogrodowego i wykaszarki za kwotę 12 600,00 zł brutto w tym:

   • traktor 11.000,00 zł brutto,

   • wykaszarka 1 600,00 zł brutto.

 

 

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kruszów zakupiono:

 • rolety wraz z montażem za kwotę 3 195,80 zł,
 • karnisze,firany oraz obrusy za łączną kwotę 2 399,93 zł,
 • sztućce oraz drobny sprzęt AGD o łącznej wartości 1 535,81 zł.

 


Sołectwo Dylew

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na kwotę 4 804,93zł , oraz zakupiono materiały do wyposażenia boiska do piłki siatkowej plażowej za kwotę 1 500,00 zł tj,: piłka, siatka, słupki, linie wyznaczające pole gry. Ponadto zakupiono 3 stoły i 18 krzeseł na wyposażenie siedziby sołectwa za łączną kwotę 2 963,00 zł brutto.


Sołectwo Głuchów

Zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano następujących zakupów:

– przepływowego ogrzewacza wody wraz z wtyczka i gniazdem wtykowym do strażnicy OSP

Głuchów – za łączną kwotę 696,01 zł brutto

– okna i drzwi do strażnicy OSP Głuchów – za łączną kwotę 3 349,09 zł brutto

– cztery moskitiery okienne do strażnicy OSP Głuchów – za łączną kwotę 500,00 zł brutto

– zamontowano 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rolniczej w Głuchowie – za łączną

kwotę 3 317,31 zł brutto.


Sołectwo Jutroszew

Zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie remontu podłogi w sali OSP Jutroszew dokonano następujących zakupów:

– styropianu, siatki i folii – za łączna kwotę 1 923,20 zł brutto,

– płytek podłogowych i fugi – za łączną kwotę 5 881,49 zł brutto,

– 5 ton cementu – za łączną kwotę 2 000,00 zł brutto,

– kruszywa na podsypkę i do wylewki – za łączną kwotę 1 660,50 zł brutto

Ponadto ze środków z Funduszu Sołeckiego zlecono wykonanie wylewki betonowej przy realizacji remontu podłogi w sali OSP Jutroszew – za kwotę 3 300,00 zł brutto.

OSP w Jutroszewie otrzymała dotację z budżetu Gminy Tuszyn na położenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem w wysokości 5000,00 zł.


Sołectwo Żeromin

Zgodnie z wnioskiem sołectwa poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 796,25 zł związane z organizacją zawodów sportowych i innych atrakcji w ramach „Pikniku rodzinnego” dla mieszkańców sołectwa Żeromin, który odbył się w dniu 19.08.2017 r.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

– zakupiono stoły i krzesła do Świetlicy na łączną kwotę 7 972,86 zł.

– zlecono zamontowanie rolet w Świetlicy Wiejskiej w Żerominie za kwotę 2 000,00 zł.

– zakupiono wyposażenie kuchni m. in. garnki, patelnie, sztućce na łączną kwotę 2 960,04 zł.


Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31.

Wartość całkowita zadania – 361 424,19 zł finansowana ze środków własnych.


Droga ul. Wolborska Kruszów

 

Remont drogi powiatowej ( 3313 E Kruszów – Kalska Wola = ulicz Wolborskiej w Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn.

 

Całkowita wartość zadania – 453 174,28 zł

 

 

 

 

 

OSP Górki Duże

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w sali OSP zamontowano 3 klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania na łączną kwotę 12 819,40 zł.

 

OSP Modlica

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego położono na elewacji budynku OSP tynk strukturalny za kwotę 16 506,60 zł.

 

OSP Wola Kazubowa

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do kuchni świetlicy wiejskiej

w sali OSP. Zakupione wyposażenie ze stali nierdzewnej to m.in.:szafa magazynowa, szafki, stoły robocze, zlew basen i wózek kelnerski – za kwotę 11 35,00 zł.

 

 

 

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2016

 

 


Przebudowa Placu Reymonta w Tuszynie.

 

Koszt zadania : 1 422 169,50 zł

 

 

 


Rozbudowa drogi gminnej klasy L – ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+133,00 do km 0+591,86

 

Koszt zadania : 267 930,90 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ( środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych – 31 000,00 zł

 

 

 


 

Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie Głuchów.

 

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Zakupiono i wbudowano tłuczeń w drogi gruntowe w sołectwie Głuchów; ul.Krzywa,

Gołygowska i Podolińska – za kwotę 5 636,71.

 

 


 

Zakup materiałów do ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Żerominie.

 

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia za kwotę 6 488,39 zł

brutto, mieszkańcy z zakupionych elementów wybudowali ogrodzenie.

 


 

Remont oświetlenia ulicznego w Górkach Dużych; przy ul. Zielonka 1 oraz przy

hydroforni.

 

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

W ramach realizacji zadania na zlecenie Gminy – montaż oświetlenia na słupie przy ul. Zielonka 1 oraz montaż

słupa i oświetlenia na terenie hydroforni – za kwotę łączną 3 785,94 zł.

 

 

 


 

 

Sołectwo Dylew

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – wykonano ogrodzenie działki nr 192/2 położonej w sołectwie Dylew, przeznaczonej na potrzeby sołectwa – za kwotę 9 455 zł brutto.

 

 


 

Sołectwo Wola Kazubowa

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu urządzeń

gastronomicznych wyposażenia kuchni w OSP tj:

– szafy chłodniczej,

– szafy mroźnej,

– taboretu gazowego,

– regału ze stali nierdzewnej i garnka,

za łączną kwotę brutto – 10 719,02 zł

 


Sołectwo Żeromin

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu:
-wiaty garażowej dla sołectwa za kwotę 2 900,00 zł brutto.

Zakupiono rzutnik, ekran oraz osprzęt do projektora za kwote 2994,00zł brutto.

 


 

Górki Duże

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2016 r – dokonano zakupu materiałów

budowlanych i wykończeniowych dla arelizacji budynku sanitariatów przy OSP – za kwotę

łączną 8 592,20 zł brutto.


Budowa Kanalizacji w ul. Lelewela w Tuszynie długości -162m.


 

 

 

 

SOŁECTWO Syski

 

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2016 rok wykonano dostosowanie samochodu strażackiego na potrzeby OSP Syski.

 

W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy wnętrza samochodu oraz wykonano roboty konserwacyjnych i blacharsko-lakierniczych – za kwotę 11 500,00 zł brutto.

 


 

 

 

 

Sołectwo Szczukwin

 

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szczukwin na 2016 rok – zamontowano w świetlicy wiejskiej w sali OSP Szczukwin

 

3 klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW, zasilane elektrycznie – za kwotę 15 100,00 zł brutto.

 


 

 

 

 

Sołectwo Jutroszew

 

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jutroszew na 2016 rok dokonano zakupów na łączną kwotę 12 943,94 zł brutto obejmujących:

– 11 sztuk stołów konferencyjnych,

– dwie witryny chłodnicze,

– chłodziarko-zamrażarkę,

– kuchnię gazowo-elektryczną.

 

 

 


 

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2015


 

 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową ( przełożeniem ) sieci gazowej na odcinku

od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej ( w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358.

             Wartość ogółem – 253 847,40 zł

            Źródła finansowania:

–                    40 000,00 zł – środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego

–                    122 754,00 zł – środki budżetu państwa – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

–                    131 05,40 zł – środki własne gminy

 

 

 

Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim – I etap.

               Wartość ogółem – 331 829,40 zł

             Źródła finansowania:

             – środki własne gminy

Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego

             Wartość ogółem – 331 641,54 zł

             Źródła finansowania:

            – 83 590,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi

           (z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych )

            – 248 051,54 zł – środki własne gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego  i ul. Słowackiego w Tuszynie.

            Wartość ogółem – 574 740,75 zł

            Źródła finansowania:

            – 360 908,80 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

               Wodnej w Łodzi ( umorzenie pożyczki ).

            – 213 831,95 zł – środki własne gminy

 

 —

Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45

             Wartość ogółem – 31 829,31 zł

             Źródła finansowania:

–   środki własne gminy

Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim.

             Wartość ogółem – 44 994,79 zł

             Źródła finansowania:

–                    środki własne gminy

Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie

Koszt zadania – 529 611,80 zł

źródła finansowania:

 

–    środki własne gminy


W ROKU 2014 KLIKNIJ TUTAJ

 

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej”

Wartość ogółem: 76.112,16 zł

Finansowanie zadania:

– środki własne z budżetu – 51.112,10 zł

– środki przyznane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUDUJ RAZEM” – 25.000,00 zł

 

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od Łowickiej do ul. Łódzkiej)”

Wartość ogółem – 198.508,40 zł

– środki własne z budżetu – 73.598,12 zł

– środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi – 124.910,28 zł

 

 

 


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2013  KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz
z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową
Wartość ogółem:         132 409,60 zł
Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową
Wartość ogółem:         132 409,60 zł
Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

 

 

Zakup dwóch wiat przystankowych.- sołectwo Wodzin Majoracki

Wartość ogółem:3 850,00 zł

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy

 

Rozbudowa o świetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.

Wartość ogółem:  14 541,42 zł

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy.

 

 

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn  na cele świetlicy wiejskiej

Wartość ogółem:    717 147,19 zł

Finansowanie zadania:

– 273 586,00 zł – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy

Nr  00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012r

z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.

– 443 561,19 zł – środki własne z budżetu  gminy

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej

Wartość ogółem:    351 319,29 zł

Finansowanie zadania:

– 216 279  zł  –    środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy   Nr  00715-6930-UM0530073/12

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają

warunkom przyznania pomocy w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego PROW na lata  2007-2013  zawartej w dniu 24 września 2012 r.

Samorządem Województwa Łódzkiego .

– 135 040,29 zł – środki własne z budżetu  gminy

 

Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie plus zakup wyposażenia boiska
Wartość ogółem:  14 300,00 zł
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2013 r.

 

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2012 KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap

Wartość ogółem: 589 764,10 zł

Finansowanie zadania:

– 200 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi.

– 389 764,10 zł – środki własne  budżetu Gminy Tuszyn

 

 

 

Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi  Syski – etap I i etap II

Wartość ogółem: 296 058,63 zł

Finansowanie zadania :

–  41 000,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa Nr  133/RO/2012 z dnia

19.06.2012r.  ( dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ).

– 255 058,63 zł – środki własne budżetu gminy.

 

 

 

 

Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie

Wartość ogółem:   39 997,21 zł

Finansowanie zadania:

– 22 173,79 zł  – środki w ramach Umowy Przyznania pomocy Nr 00675-6930-

UM0540153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata

2007-2013 zawartej 13.09.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

– 17 823,42 zł  – środki własne z budżetu gminy.


OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH  W ROKU 2011 KLIKNIJ TUTAJ