URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

tel./fax. 042 614-30-69

tuszyn@tuszyn.info.pl

www.tuszyn.info.pl

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

pon: 7:30-15:30

wt: 7:30:17:00

śr: 7:30-15:30

czw: 7:30-15:30

pt.: 7:30-14:00

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie,
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, w budynkach urzędu
przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

3) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów / osób upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem m.in.:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o strażach gminnych,
- ustawa Kodeks wykroczeń,
- ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminnych jest obligatoryjne.

 

 

 

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast