DLACZEGO WZROSNĄ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuszyn,

Opłata za odbiór odpadów w roku 2019 wyniesie 19 zł miesięcznie za osobę (odpady segregowane) oraz 36 zł miesięcznie za osobę (odpady niesegregowane). Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z cen podyktowanych przez firmy, które brały udział w przetargu ogłoszonym przez Gminę Tuszyn, otwartym w dniu 19.11.2018r. W przetargu oferty złożyły tylko dwie firmy: FBSerwis S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, która zaoferowała kwotę 208.778,98 zł. brutto, ryczałtowo za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz firma Juko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topolowej 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, która zaoferowała kwotę 219.996,00 zł. brutto, ryczałtowo za 1 miesiąc świadczenia usługi. Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce. W przetargach ogłaszanych przez gminy startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować. Na tak duży wzrost opłaty składa się kilka czynników m.in: wzrost płacy minimalnej, wzrost cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na który wpływa tzw. opłata marszałkowska (opłata za korzystanie ze środowiska). W roku 2018 opłata ta wynosi 140 zł za każdą tonę, w kolejnych latach wyniesie 170 zł i 270 zł. Na wzrost cen wpływa także zwiększona ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców. Dla przykładu w roku 2016 w naszej gminie wyprodukowaliśmy około 1600 ton odpadów, a przez 10 miesięcy 2018r. – około 2800 ton. Poza ceną 1 tony odpadów kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę usługi jest liczba mieszkańców zgłoszona do systemu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć także koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jeżeli zatem, my wszyscy – mieszkańcy Gminy Tuszyn – nie zmniejszymy ilości odpadów jak i uczciwe nie wywiążemy się z obowiązku deklarowania do systemu WSZYSTKICH osób zamieszkałych w naszych domach, to może nas czekać kolejna podwyżka cen. Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku odbioru odpadów. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz abyśmy wszyscy produkowali mniej śmieci. Burmistrz Miasta Tuszyna planuje w najbliższym czasie powołanie zespołu, którego zadaniem będzie zajęcie się szeroko pojętym problemem „śmieci”, w skład którego wchodzić będą pracownicy UM w Tuszynie, radni Rady Miejskiej w Tuszynie i mieszkańcy. 

Urząd Miasta w Tuszynie

Szkolno-dzielnicowe spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej nr 2

Szkolno-dzielnicowe spotkanie wigilijne

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie serdecznie zaprasza Uczniów, Rodziców i Opiekunów, Nauczycieli i Pracowników oraz Mieszkańców Tuszyna Lasu i Przyjaciół Szkoły na spotkanie wigilijne. Chcemy podzielić się opłatkiem, obejrzeć występ teatru “Bez kurtyny”, zaśpiewać wspólnie kilka kolęd, spożyć skromny poczęstunek. W czasie spotkania odbędzie się także jarmark bożonarodzeniowy, z którego całkowity dochód przeznaczymy na pomoc chorej mamie naszych uczniów. Zapraszamy do “Dwójki” 18 grudnia 2018 o godzinie 17.00, Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11.

Wystawa Świąteczna Stowarzyszenia „KOCHAM TUSZYN”

Wystawa Świąteczna Stowarzyszenia „KOCHAM TUSZYN”
Od 12 grudnia 2018r. do 14 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn” prezentuje wystawę pt: „Szopka – II wystawa rzeźby ludowej”. Bliko150 rzeźb ludowych o tematyce bożonarodzeniowej możecie Państwo oglądać w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 24/26. Serdecznie zapraszamy!

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD “BUD-UJ RAZEM”

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostało ogłoszonych 22 naborów wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

W ramach projektów grantowych obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, imprez promujących obszar, siłowni zewnętrznych / placów zabaw, przebudowy/ wyposażeń świetlic wiejskich, szlaki turystyczne, zabytki, warsztaty/ szkolenia/ wyjazdy studyjne pomoc otrzymało 73 beneficjentów na łączną kwotę 1 587 019,00 zł

W ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/ placów zabaw pomoc finansową otrzymało 21 beneficjentów na łączna kwotę 2 892 110,00 zł

Z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej/ Rozwijania działalności gospodarczej pomoc uzyskało 38 beneficjentów na łączną kwotę 5 685 420,00 zł

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi . Na realizacje inkubatora został złożony 1 wniosek . Kwota wsparcia 318 150,00 zł

PODSUMOWANIE

RODZAJ OPERACJI

ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI

WYKORZYSTANA KWOTA

Projekty grantowe

73

1 587 019 zł

Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej

21

2 892 110 zł

Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej

38

5 685 420 zł

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

1

318 150 zł

RAZEM

133

10 482 699

W chwili obecnej rozpatrywany jest Nabór 8/2018/G – ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’. 

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Uwaga – Ostrzeżenie meteorologiczne

Przebieg – Powiat Łódzki Wschodni: Prognozuje się od 11.12.2018 do 12.12.2018r. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura przy gruncie od -4°C do -2°C.

Źródło IMGW

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Tuszyna

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Tuszyna –  2018 kat. “2” i “3” – to coroczny turniej, na który przyjeżdżają zespoły minisiatkówki z całej Polski. Turniej jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych/klubów oraz ich rodzin. Turniej odbędzie się w terminie 14 – 16 grudnia, gdzie 14 grudnia odbędzie się przyjazd zespołów z całej Polski, 15 i 16 grudnia to dni przewidziane na rozgrywki dzieci. Wydarzenie posiada patronat Burmistrza Miasta Tuszyna.Więcej szczegółów na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

 

Spotkanie z diabetologiem

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło w Tuszynie zaprasza na spotkanie edukacyjne i konsultacje z lekarzem diabetologiem Lek. Katarzyną Simińską do Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, w dniu 12 grudnia (środa) 2018 r. o godzinie 14.00.

Stowarzyszenie Tuszyn Kultury zaprasza na koncert “Chopin na strunach”

Stowarzyszenie Tuszyn Kultury zaprasza na koncert

W dniu 15.12.2018 (sobota) o godzinie 18.00 Stowarzyszenie Tuszyn Kultury zaprasza na bardzo ciekawy koncert “Chopin na strunach”, który odbędzie się w Hotelu Grzegorzewski w Tuszynie przy ul. 3 Maja 59. Wystąpią: Maciej Strzelczyk – skrzypce, Romuald Erenc – gitara, Piotr Rodowicz – kontrabas. To już kolejny koncert Stowarzyszenia, które cyklicznie organizuje tego typu wydarzenia w Tuszynie. Wcześniej wystąpili m.in. Monika Kuszyńska, Kwartet „Apertus”, Kwintet Kubny Raczyńskiego czy Big-Band Fabryka Wełny.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast