Spalanie śmieci jest zabronione – Straż Miejska kontroluje kotłownie!

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Tuszyn,

w związku z kontrolami domowych kotłowni i pieców oraz jakości spalanych w nich paliw informujemy, iż Straż Miejska w Tuszynie posiada certyfikat do pobierania próbek odpadów paleniskowych wydany przez Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze. W przypadku podejrzenia spalania w piecu niedozwolonych substancji strażnicy pobiorą próbkę popiołu do badania laboratoryjnego co ponad wszelką wątpliwość wykaże co spalano w danym piecu. Pozwoli to na bardziej skuteczną walkę ze sprawcami wykroczeń, którzy zanieczyszczają powietrze, spalając w przydomowych piecach produkty zabronione np. : gumy, folie, plastiki, elementy mebli czy drewno pokryte farbami olejnymi oraz zawierające substancje niebezpieczne. Palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie od tego, czy pali się je na swoim własnym podwórku, w prywatnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności.

W przypadku stwierdzenia spalania niedozwolonych substancji grozi kara nawet do 5 tys. zł.

Zgodnie z art. 379 ustawy o ochronie środowiska burmistrz miasta upoważnia funkcjonariuszy straży gminnych do kontroli. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz od 6 do 22 – na pozostały teren w celu przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych

72 tys. dotacji na funkcjonowanie Senior – Wigor w Tuszynie

Informujemy, iż zostały już ogłoszone wyniki konkursu Senior + przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza placówka przeszła pozytywnie konkurs i otrzymała na funkcjonowanie w roku 2019 kwotę 72 tys zł. Więcej informacji o działaniach prowadzonych dla seniorów znajdą Państwo w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/miliony-dla-seniorow-ministerstwo-przyznaje-dofinansowanie oraz na oficjalnej stronie internetowej dziennego domu „Senior – Wigor” w Tuszynie: http://senior-wigor-tuszyn.pl/

W latach poprzednich Gmina Tuszyn otrzymywała dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020:
– Edycja 2016 – 48 000, 00 zł
– Edycja 2017 – 59 040, 00 zł
– Edycja 2018 – 72 000,00 zł
Edycja 2019 – 72 000,00 zł

Nowy rozkład jazdy busów i autobusów na trasie Tuszyn – Łódź – Tuszyn

Szanowni Państwo, od dziś wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na trasie Tuszyn – Łódź – Tuszyn, który prezentujemy poniżej. Prosimy zapoznać się także z rozkladami jazdy innych przewoźników, realizujących połączenia przez Tuszyn do Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko w zakładce Rozkłady jazdy busów i autobusów: https://tuszyn.org.pl/rozklady-jazdy/

rozkład 18.02.2019 na stronę

Szansa na nowy start

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkim, które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Dostępne formy wsparcia

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej do wyboru:

A.  ŚCIEŻKA  PRZEKWALIFIKOWANIE :

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.

 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników

 3. Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD

 4. Staże – pięciomiesięczne staże zawodowe,

BŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE 

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.

 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników

 3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej – 32h

 4. Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os

 5. Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł

 6. Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)

 7. Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych doradców, trenerów, wykładowców

– bezpłatne materiały szkoleniowe,

– ubezpieczenie NNW

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– wsparcie finansowe i pomostowe

– zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

OSP Tuszyn mistrzem Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce nożnej

9 lutego 2019 roku na terenie hali sportowej w Rzgowie odbył się II turniej halowej piłki nożnej Strażaków z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Turniej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej a także Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zainteresowanie turniejem było bardzo duże.

Pierwszym mistrzem powiatu łódzkiego wschodniego została drużyna z OSP TUSZYN. Wicemistrzostwo zdobyli strażacy z OSP KALINO , natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z OSP JUSTYNÓW. W turnieju brały udział jeszcze dwie drużyny z naszej gminy: OSP Modlica ( VI miejsce) i OSP Wodzinek (XI miejsce)

Wyróżnienie w turnieju otrzymała zawodniczka drużyny OSP Wodzinek – Dominika Bęckowska. Najlepszym strzelcem turnieju został Adam Nowacki z OSP Stare Skoszewy, najlepszym bramkarzem turnieju został Adrian Kauc z OSP Kalino a najlepszym piłkarzem został Tomasz Święcicki z OSP Tuszyn. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej KP PSP w Koluszkach: http://www.koluszki.strazpozarna.pl/page/

Zwycięzkiej drużynie GRATULUJEMY!

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.

 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.

 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).

 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu – warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Przekazanie samochodu dla OSP Tuszyn Las

 

W minioną sobotę tj. 9 lutego 2019 r. przed walnym zebraniem, podczas którego Zarząd OSP Tuszyn Las otrzymał jednogłośnie absolutorium, odbyło się oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Iveco Daily z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach dla OSP Tuszyn Las. Wśród wielu zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemar Buda, Komendant KP PSP Koluszki Mł.Bryg. – Krzysztof Supera, Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki wraz z zastępcą Marią Kopczewską, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – Andrzej Małecki wraz z Radnymi, Radni Powiatowi – Sylwester Golus i Bogumił Skorupski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuszynie – Grzegorz Busiakiewicz z v-ce Prezesem Antonim Kosiadą oraz Ks. Proboszcz Parafii p.w. Św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie – Tadeusz Słobodziński, który dokonał poświęcenia samochodu.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które przybyły na nasze zebranie oraz uroczystość przywitania samochodu. Szczególne podziękowania należą się wszystkim, dzięki którym Iveco stoi w naszym garażu, a my jako zarząd, druhny i druhowie OSP Tuszyn Las jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że to auto znalazło się w naszej jednostce i już wkrótce będzie włączone do podziału bojowego, aby nieść pomoc osobom w potrzebie” – OSP Tuszyn Las 


OSP Tuszyn Las w roku 2018 uczestniczyła w 161 zdarzeniach, w tym:
– 38 pożarów
– 119 miejscowych zagrożeń
– 3 alarmy fałszywe
– 1 ćwiczenia powiatowe

rhdr

Zdjęcia pochodzą z archiwum UM w Tusznie i OSP Tuszyn Las

Rozpoczynają się ferie zimowe

W zbliżające się ferie zimowe jak co roku MOK w Tuszynie przygotował bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży. Spośród wielu atrakcji najciekawsze to: warsztaty zimowe, podczas których odbędą się zajęcia artystyczne, wycieczki, wyjścia na basen, gry i zabawy czy konkurs mam talent; warsztaty wokalne dla chętnych w wieku od 9 do 18 lat; przedstawienia teatralne dla najmłodszych oraz cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem spotkanie z iluzjonistą. Dodatkowo informujemy, iż w MOK w Tuszynie zmienią się godziny pracy figloraju ( pon – pt od 10.00 do 19.00) i świetlicy ( pon – pt od 12.00). Wszelkie informacje znajda Państwo na stronie www.moktuszyn.pl

Także kryta pływalnia „Oceanik” przygotowała feryjną promocję. Specjalnie na tę okazję obniża cenę biletu dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia do 6 zł za godzinę. Więcej informacji na stronie www.oceanik.pl. Wszystkim dzieciakom życzymy fantastycznej zabawy i zapraszamy do Tuszyna!

Informacja na temat projektów eTwinning realizowanych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

Od stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym są realizowane dwa projekty w ramach programu eTwinning: “Schülerprojekt Baden-Württemberg Woiwodschaft Lodzkie” i  “@BEZPIECZNI W SIECI”. W projekty zaangażowani są uczniowie klasy 8 oraz 5 i 6. Celami projektu są:

 • budowanie „mostów” kulturowych pomiędzy społecznościami wykazującymi znaczące różnice;
 • stworzenie zestawu wartości ważnych dla młodego Europejczyka;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
 • doskonalenie umiejętności językowych uczniów;
 • doskonalenie umiejętności pracy grupowej i współpracy z innymi;
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w sieci i radzenia sobie z nimi.

Pierwszy z projektów jest projektem polsko – niemieckim. Dotyczy współpracy pomiędzy szkołami województwa łódzkiego a Landem Badenia- Wirtembergia. Projekt jest wirtualną wymianą uczniów i nauczycieli na platformie eTwinning, którzy zainteresowani są obydwoma regionami, ich ludźmi i licznymi historycznymi związkami. Projekt jest realizowany w języku niemieckim.

Drugi z projektów jest projektem krajowym. Do współpracy zaprosiliśmy partnerów ze szkoły w Małkini Górnej, Dobromierzu i Niechcic.

Współpraca między szkołami będzie dotyczyła bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie wykonają prezentacje, plakaty, quizy oraz filmiki mające na celu pokazanie jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w sieci. Rezultatem projektu ma być powstanie filmu profilaktycznego, w który zaangażują się szkoły uczestniczące w projekcie.

Co to jest eTwinning? eTwinning jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół. Jest to program którego celem jest zachęcenie nauczycieli, oraz uczniów z krajów Unii Europejskiej do podjęcia wspólnych działań edukacyjnych za pośrednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych dostępnych w szkołach lub w domach uczestników.

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast