Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

Szanowni Państwo,

 

Udostępniamy państwu listy placówek medycznych, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

 

www.rpo.lodzkie.pl

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1483784451750665/?type=3

 

Z wyrazami szacunku

Michał Pociecha

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

W dniach 19 – 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi z sądów okręgu łódzkiego.
Doroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.
Podczas tegorocznej akcji porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielać asystenci sędziów. W Sądzie Okręgowym w Łodzi osoby zainteresowane taką formą wsparcia powinny się zgłaszać do Biura Obsługi Interesantów w budynku przy pl. Dąbrowskiego 5 w godz. 8.00-15.00.
W akcję zaangażowali się też kuratorzy zawodowi okręgu łódzkiego, którzy razem z kuratorem okręgowym i jego zastępcą będą udzielać porad w wybranych miejscach.
Szczegółowe informacje o dyżurach asystentów i kuratorów można znaleźć na stronach internetowych Sądów Rejonowych.
Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU NA UDZIELENIE DOTACJI NA WYKONANIE W 2018 ROKU PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabutkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków do 28 lutego  2018 roku.
Spotkanie informacyjne w dniu 6 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w sali 104 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 ( I piętro ).
Strona 1 z 41234
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast