Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie otrzymała średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4×4 -VOLVO FLD3C, FL. Samochód został zakupiony ze środków, które pochodziły z:

1) dotacji Gminy Tuszyn w wysokości 200.000,00 zł;

2) dotacji Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 249.990,00 zł;

3) dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 135.000,00 zł;

4) dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 165.000,00 zł;

5) środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie w wysokości 19.990,00 zł.

Dodatkowo Gmina Tuszyn przekazała kwotę 20.000,00 zł na zakup wyposażenia ww. samochodu w sprzęt (radiotelefony nasobne z mikrofonogłośnikami oraz latarki), Przypomnijmy, że tylko w roku 2018 OSP w Tuszynie wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych blisko 200 razy.

Opis pojazdu:

Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie z dniem 22 listopada trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo FL z napędem 4×4 z kabiną brygadową w układzie 1+1+4. Samochód wyposażony jest w silnik o mocy 280 KM. Pojazd został zabudowany w zabudowę pożarniczą przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” z Korwinowa, które wykonało zabudowę z profili aluminiowych i powłoki kompozytowej. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300l. Samochód został wyposażony w dwuzakresową autopompę o wydajności 1600l/m przy ciśnieniu 8 bar oraz 60 m linię szybkiego natarcia, która przy ciśnieniu 40 bar posiada wydajność 400l/m. Linią szybkiego natarcia na pewno ograniczymy zużycie środka gaśniczego potrzebnego do ugaszenia pożaru nie wielkich rozmiarów. Pojazd ponadto wyposażony w działko wodno-pianowe na dachu zabudowy o wydajności max 3200l/min oraz 4 zraszacze służące do neutralizacji skażeń na drogach oraz gaszenia nie wielkich pożarów np. łąk. Pojazd dodatkowo wyposażony w maszt oświetleniowy używany do pracy w warunkach nocnych, wyciągarkę elektryczną w uciągu 8 ton. Pojazd posiada także kamerę cofania i niezależne ogrzewanie przedziału kabiny oraz zabudowy przy autopompie. Pojazd został wyposażony w szereg specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego będącego wcześniej na wyposażeniu jednostki, w tym platformę ratowniczą służącą do ewakuacji poszkodowanych z wypadków samochodów ciężarowych.

Nowy Wóz Bojowy OSP Tuszyn
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast