Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej w Tuszynie

Realizując program Biblioteki Narodowej „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Miejska Biblioteka w Tuszynie zakupiła 300 nowości wydawniczych, na które otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 9200 zł. Biblioteka w Tuszynie wzbogaciła się o 250 vol. a Filia biblioteczna o 50 vol. Wyboru nowości dokonano po analizie potrzeb czytelników. Zakupione zostały książki, o które najczęściej pytano. Są wśród nich również kontynuacje wydanych wcześniej publikacji. Zakupione nowości przyczyniły się do wzbogacenia księgozbioru naszej Biblioteki o pozycje z działów: historia, biografia, reportaż, literatura piękna dla dorosłych i dzieci. Zakupione książki dla dzieci wykorzystywane będą m.in. na spotkaniach z przedszkolakami. Do wypożyczania nowości zapraszamy od 1.12 2018 r.

Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast