Zakończyła się budowa placu zabaw w Szczukwinie, który wyposażony został w urządzenia dla najmłodszych (zdjęcia prezentujemy w galerii). Był to I etap projektu realizowanego przez Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta w Tuszynie.  II etap przewiduje jeszcze budowę placu zabaw w Rydzynkach. Przypomnijmy, że 22 stycznia 2018 r. w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Beneficjentów Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”. W ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna – Witolda Małeckiego powstaną dwa place zabaw w Szczukwinie i Rydzynkach. Gmina Tuszyn pozyskała środki w wysokości 81 041,00 zł. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Projekt zwiększy więź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rydzynki i Szczukwin. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 127. 365,20 zł. Z własnych środków Gmina Tuszyn wyda kwotę 46.324,20 zł.

 

 

Nowy plac zabaw w Szczukwinie!
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast