Szanowni Państwo, w Brukseli trwają pracę związane z przygotowywaniem odpowiedniego programu 16. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC), jednego z najważniejszych organizowanych w stolicy Unii Europejskiej wydarzeń poświęconych problematyce rozwoju regionalnego. Ponieważ w tym roku obchodzone jest 30-lecie Polityki Spójności, tegoroczna edycja ma na celu aktywniejsze włączenie się regionów a przede wszystkim obywateli w dyskusję na temat przyszłości UE i koniecznych zmian pod hasłem „Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.”. 16. edycja EWRC odbędzie się w dniach 8-11 października 2018 r. W trakcie 4 dni odbędzie się ponad 100 debatach i warsztatach.

Województwo Łódzkie, razem z partnerami konsorcjum z Hiszpanii (region: Extremadura, Murcja), Portugalii (region Altenejo), Słowenii (region Przymorza) i Polski (region: Małopolska, Łódzkie) zgłosiło propozycję organizacji seminarium:

  • w obszarze tematycznym pn. Przyszłość Polityki Spójności oraz budżet Unii Europejskiej (Future of Cohesion Policy, EU budget),
  • pod tytułem  „Synergia Funduszy Europejskich na rzecz inteligentnego, zdrowego i aktywnego życia”  (Smart well-being and future synergies of European funds).

Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej inicjatywy  oraz  Europejskiego Komitetu Regionów – ANKIETA >> https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/session_2018_proposals 

 Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC) – ANKIETA
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast