Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest
organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji
Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.

rehabilitacja krus TM
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS.
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast