LOM Informacja o spotkaniu - 10.01.2018
Informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast